IV Czempionat źrebiąt

Program Premiowania Źrebiąt w Baborówku – 07.08.2021

GODZINOWY PROGRAM PREMIOWANIA:

  • godz. 08:30 - Komisyjna ocena – Grupa źrebiąt ujeżdżeniowych                                     
  • ok. godz. 09:30 - Komisyjna ocena – grupy źrebiąt skokowych – klaczki
  • ok. godz. 13:00 - Komisyjna ocena – grupy źrebiąt skokowych – ogierki (po nr katalogowym 70 przewidujemy 20 min przerwę)
  • ok. godz. 18:00 - Komisyjna ocena
    • grupa źrebiąt zaawansowanych w pełną krew angielską
    • grupa źrebiąt zaprzęgowych
    • grupa źrebiąt kuców

Organizatorzy zastrzegają możliwość ewentualnych zmian godziny rozpoczęcia komisyjnych ocen poszczególnych grup +/- 30 min.  Szacunkowo przewiduje się ok.5 min na ocenę źrebaka.

Zapraszamy wszystkich uczestników IV Czempionatu źrebiąt w Baborówku na „wieczór hodowców” w piątek 06.08 o godz. 20.00 w „Kuźni”.

Poniżej znajduję się katalogo koni pobierz